Universitatea Națională „George Enescu”

Învăţământul ieşean de artă îşi semnalează apariţia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când autorităţile au simţit nevoia imperioasă a iniţierii unui asemenea proces. Iniţiativa a aparţinut lui Mihail Kogălniceanu, ministrul Cultelor şi Instrucţiunilor Publice din Moldova. Într-un raport adresat autorităţilor din acea vreme, el definea rolul artelor în formaţia şi educaţia unei naţiuni: „artele nu pot progresa decât când sunt deopotrivă protejate şi încurajate de governăminte”.

La 1 octombrie 1860, primul Domnitor al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, semna decretul de înfiinţare a primei şcoli de învăţământ superior din Ţările Române – Şcoala de Muzică şi Declamaţiune de la Iaşi. 26 de zile mai târziu, iau fiinţă Şcoala de sculptură şi pictură şi Muzeul Naţional de Pictură.

Pe 6 octombrie 1864, tot Cuza aprobă Regulamentul pentru Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune , ce se compunea din două şcoli, una la Iaşi şi alta la Bucureşti. Pe 23 octombrie al aceluiaşi an, se aprobă Regulamentul pentru Şcoalele naţionale de Arte Frumoase, secţiile: pictură, sculptură, gravură, arhitectură şi arta grădinilor, revizuit ulterior în 1869 şi 1883.

Având peste 1500 de studenți cu 25 programe de studii, acoperind toate domeniile artistice, Universitatea se constituie într-un emițător al culturii, care contribuie la protejarea și promovarea creației artistice românești, cultivarea și dezvoltarea gustului pentru frumos și pentru creație autentică.

Facultatea de Arte Vizuale ȘI Design

Fotografie – video, procesarea computerizată a imaginii

Urmărind atât platforma conceptual artistică cât și cerințele producției publicitare, specializarea Fotografie – video, procesarea computerizată a imaginii are ca misiune să formeze specialiști capabili să realizeze produse de înaltă expresie artistică și calitate tehnică în domeniul imaginii vizuale.

Studenții au  posibilitatea de a se orienta către formarea unei gândiri contemporane artistică prin aprofundarea domeniului experimental și documentar contemporan sau către explorarea creativă a imaginii  aplicate și elaborarea produselor comerciale.

Oiscipline fundamentale Istoria artei | Procesarea imaginii pe calculator | Perspectivă, geometrie descriptivă | Estetica artelor vizuale

Discipline în domeniu: Bazele desenului pentru Foto-video | Studiul culorii și formei pentru Foto-video | Introducere în limbajul de film și video | Fotografie artistică | Istoria fotografiei.

Discipline de specialitate: Produse multimedia | Video art | Tehnologii informaționale și de comunicare în artă | Tehnici foto-video

Discipline opționale (opţ.1 din 3): Compoziție fotografică | Limbajul artistic al fotografiei | Compoziție grafică publicitară | Tehnici grafice

Opţ.1 din 2 Cercetare artistică | Etică și integritate artistică

Opţ.1 din 2: Fotografie documentară și fotojurnalism | Fotografie aplicată

Opţ.1 din 2: Film video ddocumentar și experimental | Practici video în media

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *