SErvice

Având peste 1500 de studenți cu 25 programe de studii, acoperind toate domeniile artistice, Universitatea se constituie într-un emițător al culturii, care contribuie la protejarea și promovarea creației artistice românești, cultivarea și dezvoltarea gustului pentru frumos și pentru creație autentică.

Facultatea de Arte Vizuale și Design

Fotografie – video, procesarea computerizată a imaginii

Urmărind atât platforma conceptual artistică cât și cerințele producției publicitare, specializarea Fotografie – video, procesarea computerizată a imaginii are ca misiune să formeze specialiști capabili să realizeze produse de înaltă expresie artistică și calitate tehnică în domeniul imaginii vizuale. 

Project Brief

Dulputate in donec tempor ultricies venenatis erat

Project Planning

Dulputate in donec tempor ultricies venenatis erat

Execution and Post

Dulputate in donec tempor ultricies venenatis erat

Ce trebuie să știi

Compentențe

Studenții au  posibilitatea de a se orienta către formarea unei gândiri contemporane artistică prin aprofundarea domeniului experimental și documentar contemporan sau către explorarea creativă a imaginii  aplicate și elaborarea produselor comerciale.

Baza Materială

Specializarea își desfășoară activități în spații dedicate dotate conform standardelor specifice, iar echipamentul profesional permite o producție calitativă în raport cu cerințele domeniului. Baza materială asigură condițiile unui proces educational complex specific unor domenii în care tehnologia este omniprezentă. Se creează astfel un context profesional favorabil dezvoltării carierei individuale.

Discipline

Discipline fundamentale comune: Istoria artei | Anatomie artistică | Procesarea imaginii pe calculator | Perspectivă, geometrie descriptivă | Estetica artelor vizuale

Discipline în domeniu: Bazele desenului pentru Foto-video | Studiul culorii și formei pentru Foto-video | Introducere în limbajul de film și video | Fotografie artistică | Istoria fotografiei.

Discipline de specialitate : Practica de specialitate | Elaborarea lucrării de licență | Produse multimedia | Video art | Tehnologii informaționale și de comunicare pentru domeniul artistic | Tehnici foto-video

Discipline opționale (opţ.1 din 3): Compoziție fotografică | Limbajul artistic al fotografiei | Compoziție grafică publicitară | Tehnici grafice

Opţ.1 din 2 Cercetare artistică | Etică și integritate artistică

Opţ.1 din 2: Fotografie documentară și fotojurnalism | Fotografie aplicată

Ppţ.1 din 2: Film video ddocumentar și experimental | Practici video în media

Discipline complementare: Limba străină – aplicaţii în specialitate | Educaţie fizică şi sport | Muzeologie generală | Medii artistice vizuale

Discipline facultative: Limba străină 2

Planul de învățământ

Planul de învățământ este structurat organic pentru a permite dobândirea competențelor necesare de către studenți prin asimilarea graduală de cunoștințe teoretice și deprinderi practice în domeniul fotografiei și imaginii dinamice, cu aplicabilitate în multiple  arii profesionale. Studiile de licență sunt completate de discipline opționale, care reflectă cerințele contextului actual.

Mediul de lucru

Mediul de lucru dinamic este menținut prin cursuri interactive, workshop-uri, prezentări ale unor invitați externi, manifestări artistice și expoziții, accesul la echipament prin posibilitatea de împrumut, lucrul în echipă sau programe de studii în străinătate.