Capitolul II, aplicația 4.4

Analizați și apreciați care dintre factorii modelului Dunn&Dunn pot fi manipulați în activități de tip frontal și care în activități individuale.

Factorii care pot fi manipulați în activități de tip frontal:

Factorii de mediu: sunet, lumina, temperatura, poziționare

Factori sociologici: suport al unei autorități și varietate

Factori emoționali:  persistență, nevoia de structurare

Factori fiziologici: auditiv, vizual, momentul zilei, alimentație

Factori psihologici: global, reflexiv

 

Factorii care pot fi manipulați în activități individuale:

Factorii de mediu: sunet, lumina, temperatura, poziționare

Factori sociologici: grup de lucru, aprobare adultă, rutină și varietate

Factori emoționali: motivație, responsabilitate, persistență, nevoia de structurare

Factori fiziologici: auditiv, vizual, tactil, kinestezic, mobilitate, alimentație

Factori psihologici: analitic, global, impulsiv, reflexiv

Având peste 1500 de studenți cu 25 programe de studii, acoperind toate domeniile artistice, Universitatea se constituie într-un emițător al culturii, care contribuie la protejarea și promovarea creației artistice românești, cultivarea și dezvoltarea gustului pentru frumos și pentru creație autentică.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *